Inhoud online programma’s Nederlands

Testimonial:

Klik op de afbeelding!

Testimonial cursus Nederlands


Cursussen

Online cursus Nederlands niveau 2F of 3F                                                                                 

Na deze cursus ben je helemaal klaar om een examen Nederlands op niveau 2F te maken.
Deze online cursus duurt een jaar en bestaat uit meerdere modules:
1. (Werkwoord)spelling
2. Grammatica
3. Zakelijk lezen
4. Zakelijk schrijven
5. Zakelijke gesprekken voeren

Je krijgt tijdens dit jaar:

1. Per module twee deelnames aan webinars om vragen te stellen over de stof, opdrachten en oefeningen. Bovendien krijg je tijdens de webinars extra uitleg, wanneer je dat wilt. Eén vindt plaats halverwege de module en één vindt plaats aan het eind van de module.
2. Per mail: elke week uitleg, oefeningen en antwoorden van oefeningen van de week ervoor. Ook krijg je elke week tips, trucjes en/ of links naar handige websites.
3. Per module toegang tot minimaal vier filmpjes waarin je uitleg krijgt over de theorie.
4. Na elke module een e-book met alle behandelde theorie, oefeningen, tips, links en trucjes overzichtelijk bij elkaar.
5. Bij de module zakelijk schrijven kun je twee zakelijke teksten opsturen, die ik dan voor je nakijk.
6. Bij module 5 krijg je in plaats van toegang tot twee webinars, twee workshopochtenden. Hierin gaan we de gesprekken voeren oefenen.

Bonus:

  • Je krijgt het hele jaar toegang tot een besloten Facebookpagina. Hier kun je met andere deelnemers overleggen over de opdrachten. Zelf zal ik ook regelmatig aanwezig zijn om te helpen! 

Trainingen

Online training (werkwoord)spelling niveau 2F of 3F

Deze online training duurt 12 weken en bestaat uit:
1. Werkwoordspelling: spelling van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, spelling van de persoonsvorm in de verleden tijd, spelling van het onvoltooid deelwoord, spelling van het voltooid deelwoord, spelling van het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord en spelling van werkwoorden uit het Engels.
2. Overige spelling: gebruik van hoofletters, leestekens, koppeltekens (-), trema’s (ë, ï), het spellen van meervouden, samenstellingen en afkortingen.

Je krijgt tijdens deze training:

1. Twee deelnames aan webinars om vragen te stellen over de stof, opdrachten en oefeningen. Bovendien krijg je tijdens de webinars extra uitleg, wanneer je dat wilt. Eén vindt plaats halverwege de training en één vindt plaats aan het eind van de training.
2. Per mail: elke week uitleg, oefeningen en antwoorden van oefeningen van de week ervoor. Ook krijg je elke week tips, trucjes en/ of links naar handige websites.
3. Toegang tot minimaal 6 filmpjes waarin je uitleg krijgt over de theorie.
4. Na de module een e-book met alle behandelde theorie, oefeningen, tips, links en trucjes overzichtelijk bij elkaar.

 

Online training grammatica niveau 2F of 3F

Deze online training duurt 12 weken en bestaat uit:

  1. Redekundig ontleden (de zin verdelen in zinsdelen): de zin in zinsdelen verdelen, persoonsvorm, onderwerp, gezegde (werkwoordelijk gezegde en naamwoordelijk gezegde), lijdend voorwerp, voorzetsel voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling, bijvoeglijke bepaling en de bijstelling.
  2. Taalkundig ontleden(woordsoorten benoemen): lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord, koppelwerkwoord, bijwoord, voorzetsel, telwoord en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, wederkerend, wederkerig)

Je krijgt tijdens deze training:

1. Twee deelnames aan webinars om vragen te stellen over de stof, opdrachten en oefeningen. Bovendien krijg je tijdens de webinars extra uitleg, wanneer je dat wilt. Eén vindt plaats halverwege de training en één vindt plaats aan het eind van de training.
2. Per mail: elke week uitleg, oefeningen en antwoorden van oefeningen van de week ervoor. Ook krijg je elke week tips, trucjes en/ of links naar handige websites.
3. Toegang tot minimaal 6 filmpjes waarin je uitleg krijgt over de theorie.
4. Na de training een e-book met alle behandelde theorie, oefeningen, tips, links en trucjes overzichtelijk bij elkaar.

 

Online training zakelijk lezen en zakelijk schrijven niveau 2F of 3F

Deze online training duurt 15 weken en bestaat uit:

  1. Zakelijke teksten lezen: opbouw van een tekst, leesdoelen, leesmanieren, tekstsoorten, verwijswoorden, signaalwoorden, verbanden
  2. Zakelijke teksten schrijven: opbouw van een zakelijke tekst, het schrijven van: een artikel, klachtenbrief, brief met een vraag, sollicitatiebrief met CV

Je krijgt tijdens deze training:

1. Twee deelnames aan webinars om vragen te stellen over de stof, opdrachten en oefeningen. Bovendien krijg je tijdens de webinars extra uitleg, wanneer je dat wilt. Eén vindt plaats halverwege de training en één vindt plaats aan het eind van de training.
2. Per mail: elke week uitleg, oefeningen en antwoorden van oefeningen van de week ervoor. Ook krijg je elke week tips, trucjes en/ of links naar handige websites.
3. Toegang tot minimaal 6 filmpjes waarin je uitleg krijgt over de theorie.
4. Na de training een e-book met alle behandelde theorie, oefeningen, tips, links en trucjes overzichtelijk bij elkaar.

Extra: je mag twee zakelijke teksten die je geschreven hebt naar mij toesturen. Ik kijk ze dan voor je na. Ik stuur de teksten terug met uitgebreide feedback.